Вверх

Авторлық бағдарлама

Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия

Орта жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математикалық бағытындағы 10, 11 сыныптарына арналған математика пәнінен өтілетін «Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия» қолданбалы курсы бойынша бағдарлама

Авторлар: Шымкент қаласының №79 орта мектебінің мұғалімдері Мажитов Нүркен Даулетбайұлы, Мажитова Нышанкүл Менлиханқызы.

ТҮСІНІК ХАТ

Курс жоғары математиканың «сызықтық алгебра» және «аналитикалық геометрия» салалары бойынша негізгі тақырыптарын қамтыған. Курс 4 тараудан тұрады: 1) жоғары алгебра, 2) жазықтықтағы аналитикалық геометрия, 3) векторлық алгебра, 4) кеңістіктегі аналитикалық геометрия. Оларды оқып-үйренуде жалпы орта білім беретін курстарға қарағанда барынша жоғары деңгейдегі міндеттер жүзеге асырылады. Бұл тараулардың тақырыптарын өту барысында оқушылар жалпы мектеп бағдарламасымен қамтылмайтын (алайда Ұлттық Біріңғай Тестте кездесетін кейбір есептерді шығаруға септігін тигізетін) жоғары математиканың көптеген негізгі (мысалы матрицалар және олармен амалдар орындау, анықтауыштар, жазықтықтың теңдеуі, кеңістіктегі түзудің теңдеуі сияқты) ұғымдарымен, кейбір есептерді шығарудың жаңадан әдіс-тәсілдерімен (мысалы сызықтық теңдеулер жүйесін түрлендірулер арқылы немесе анықтауыштар көмегімен шешуді, үшбұрыш пен көпбұрыштардың аудандарын координаттар көмегімен табуды, үшбұрыш пен параллелограмның ауданын табудың векторлық әдістерімен) танысады.

Задачник курса линейной алгебры и аналитической геометрии

Задачник по курсу линейной алгебры и аналитической геометрии.

Автор Минорский В.П.

 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Программа прикладного курса по математике для 10-х и 11-х классов общеобразовательных средних школ естественно-математического направления «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»

Авторы: учителя средней школы №79 г. Шымкент Мажитов Нуркен Даулетбаевич, Мажитова Нышанкул Менлихановна.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс линейной алгебры и аналитической геометрии состоит из четырех основных разделов:
высшая алгебра,
аналитическая геометрия на плоскости,
векторная алгебра,
аналитическая геометрия в пространстве.

Цели курса: изложить основной материал, входящий в объединенный курс линейной алгебры и аналитической геометрии: векторная алгебра, прямые и плоскости, системы линейных уравнений. Этот курс ускоренного изложения курса математики, приближающегося к университетскому. В связи с этим аналитическая геометрия рассказывается так, чтобы на простом и доступном материале подготовить учащихся к изучению линейной алгебры. Собственно линейной алгебре, то есть теории линейных пространств, предпослана большая глава о системах линейных уравнений и матрицах. Ее цель – дать учащимся исследование систем линейных уравнений, независимо от методов линейной алгебры.

При изложении курса будем опираться на теоремы, доказываемые в курсе элементарной геометрии.

 

Физика және Қазақстан энергетикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, №213 «Қыркеңсе» орта мектебінің физика пәні мұғалімі Әкімбаев Бауыржанның бағдарлы оқытудың курсына арналған бағдарламасы (11 сынып)
Қолданбалы курс
Бағыты: жаратылыстану – математика
Бағдары: физика - технологиялық
Қолданбалы курс: Физика және Қазақстан энергетикасы
Мақсаты: Қазақстанның энергетикалық ресурстарын пайдаланудың физикалық негіздерін ұғындыру. Оқушыларды техникалық бағытқа бейімдеуде энергетиканың негізгі салалары: жылу электр станциялары, гидро электр станциялары, атом электр станцияларының негізгі құндылықтарын мәліметтер беру.
Міндеті:
- Оқушыларды энергетика саласына бейімдеу
- Оқушылардың теориялық, практикалық білімін кеңейту.
Мазмұны: Энергетика саласын оқытудың теориялық тұжырымдамасын, негізгі заңдылықтарын, құрылғылардың жұмыс істеу принципін, электр энергиясын қолданудың негізгі құндылықтарын, Қазақстан территориясындағы АЭС, ГЭС, ЖЭС жобаларын салудың негізгі проблемалары жайында түсіндіріп, болашақ жастардан үміт күту.
 
 
Powered by Phoca Download