Вверх

Оқу жылы

Жалпы білім беретін мектептің 10-11 сыныптарына арналған оқу бағдарламалары

2014-2015

Сборники программ 10-11 кл общеобразовательной школы

http://www.nao.kz сайтынан

Жалпы білім беретін мектептің 5-9 сыныптарына арналған оқу бағдарламалары

2014-2015

Сборники программ 5-9 кл общеобразовательной школы

http://www.nao.kz сайтынан

Жалпы білім беретін мектептің 1-4 сынып оқу бағдарламаларының жинағы

2014-2015

Сборники программ 1-4 кл общеобразовательной школы

http://www.nao.kz сайтынан

Ұйғыр, тәжік және өзбек тілді мектептерге арналған бағдарламалар жинағы

2014-2015

Сборник программ для уйгурских, таджикских и узбекских школ

http://www.nao.kz сайтынан

Қолданбалы курстарға арналған бағдарламалар жинағы

2014-2015

Сборники программ для прикладных курсов.

http://www.nao.kz сайтынан

2014-2015 ОҚУ ЖЫЛЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН (СОНЫМЕН БІРГЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН) ҰЙЫМДАРЫНДА ҒЫЛЫМ НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ТУРАЛЫ Әдістемелік нұсқау хат

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ НАУК В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (В ТОМ ЧИСЛЕ РЕАЛИЗУЮЩИХ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ

Инструктивно-методическое письмо

http://nao.kz сайтынан.

Білім беру ұйымдарында 2013-2014 оку жылында пайдлалануға рұқсат етілген оқулықтар

Білім беру ұйымдарында 2013-2014 оку жылында пайдлалануға рұқсат етілген оқулықтардың 2013 жылғы 22.04. 146 № бұйрығы

Қосымшалар

Приказ №146 от 22 апреля 2013 года Об утверждении Перечня учебников, разрешенных к использованию в организациях образования

Приложения

Әдістемелік нұсқау хат

2013-2014 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы

Әдістемелік нұсқау хат

Об особенностях преподавания основ наук в общеобразовательных организациях Республики Казахстан в 2013-2014 учебном году

Инструктивно-методическое письмо

 

http://www.nao.kz сайтынан

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (10-11 классы)

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (10-11 классы)

http://www.nao.kz сайтынан

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (10-11-сыныптар)

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (10-11-сыныптар)

http://www.nao.kz сайтынан

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (5 - 9-сыныптар)

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (5 - 9-сыныптар)

http://www.nao.kz сайтынан

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (5-9 классы)

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (5-9 классы)

http://www.nao.kz сайтынан

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (1– 4-сыныптар)

ОҚУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ (1 - 4 сыныптар)

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ (1- 4 классы)

http://www.nao.kz сайтынан

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ (5-9 СЫНЫПТАР)

НЕГІЗГІ ОРТА БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ

(5-9 СЫНЫПТАР)

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УРОВНЯ ОСНОВНОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(5-9 КЛАССЫ)

http://www.nao.kz сайтынан

ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАР (1-4 СЫНЫПТАР)

БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҮЛГІЛІК ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЛАРЫ

(1-4 СЫНЫПТАР)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УРОВНЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(1-4 КЛАССЫ)

http://www.nao.kz сайтынан

 
 
Powered by Phoca Download